Затверджено:

завідувач ДНЗ №1 «Малятко» м.Заводське

 Бойко А.А.

План заходів, спрямованих

на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ДНЗ№1 «Малятко»

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
І. Нормативно – правове забезпечення попередження насильства та булінгу
1. Опрацювання  нормативно – правових документів, щодо попередження насильства та булінгу Вересень Завідувач ДНЗ
2. Розміщення телефонів довіри на інформаційних стендах та веб – сайті ДНЗ для ознайомлення батьківської громадськості Вересень Завідувач ДНЗ

Практичний психолог

ІІ. Робота з вихованцями ДНЗ з питання запобігання  насильства та булінгу
1. Спостереження за психологічним мікрокліматом у дитячому колективі Протягом навчального року Вихователі

Практичний психолог

2. Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ДНЗ, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій Протягом навчального року Педагоги ДНЗ
3. Створення морально безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу Постійно Педагогічні працівники
ІІІ. Робота з колективом з питання запобігання  насильства та булінгу
1. Анкетування педагогів з питання обізнаності з поняттям булінгу Жовтень

Квітень

Вихователь-методист
2. Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО Систематично Вихователь-методист
3. Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу Жовтень Вихователі
4. Проведення діагностики стану професійного вигорання педагогів Квітень Вихователь-методист, практичний психолог
ІV. Робота з батьками з питання запобігання  насильства та булінгу
1. Інформація для батьків: «Вчимося спілкуватися з дитиною» Січень Вихователі, практичний психолог
2. Консультація: «Як навчити дитину виражати гнів?» (профілактика булінгу) Лютий Практичний психолог
4  Інформаційна брошура «Як вирішувати дитячі конфлікти?» Грудень Вихователі, практичний психолог
5. Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу: пам’ятки, листівки –  інформаційні повідомлення на стенді практичного психолога, Viber – групах, Veb – сайті ДНЗ Систематично Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист

Вихователі

Практичний психолог