• Людям із порушенням зору
  • A-
    A+
Річний звіт завідувача

Звіт

Завідувача ДНЗ №1 «Малятко» м.Заводське

про здійснення діяльності у 2019/2020 навчальному році перед учасниками

освітнього процесу, батьками та громадськістю

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД

У  дошкільному навчальному закладі №1 «Малятко»  функціонують 7 груп: 1 група для дітей раннього віку; 2 –молодшого віку , 2- середнього віку, 2- старшого віку. З них 2 групи з інклюзивним навчанням.

Заклад відвідують 159 дітей, із них 7 дітей з багатодітних сімей і 13- малозабезпечених, 5

дітей з інвалідністю.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Ясла-садок укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим

персоналом згідно штатного розпису та складає 45 осіб, з них 21

педагогічних працівників.

В закладі працює практичний психолог,інструктор з фізичної культури, 2 музичних керівника,  логопед.

15 педагогів мають повну вищу освіту, що

складає 70 %. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

такий: спеціаліст вищої категорії – 1 педагог , спеціаліст І категорії

– 6, спеціаліст ІІ категорії – 2 , спеціаліст – 12. 3 педагога

підвищують свій кваліфікаційний рівень, здобуваючи повну вищу освіту.

Звання вихователь-методист присвоєно 3  педагогам.

Педагоги підвищували свій фаховий рівень відвідуючи авторські

семінари, прослуховуючи вебінари та беручи участь у zoom конференціях, за

що отримували відповідні сертифікати.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В 2019/2020 навчальному році діяльність ясел-садка здійснювалася

згідно затвердженого річного плану. Основними напрямками діяльності

були:

– оптимізувати корекційно-розвиваюче навчання, спрямоване на

виправлення мовленнєвих недоліків з дітьми засобами інноваційних

педагогічних технологій;

– розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників навичками

культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї як

важливими чинниками національно-патріотичного виховання;

– підвищити екологічну свідомість вихованців щодо гармонійного

існування людини з природою та розумного поводження з різними

оточуючими природними факторами, рослинами, тваринами.

Організація освітнього процесу здійснювалася за освітньою програмою

виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Українське дошкілля» та  програмою для старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

В освітньому процесі нашого закладу використовувалися інноваційні

технології: ІКТ в логопедичних групах, елементи методики М.Монтессорі в

групі раннього віку, А.Г. Чепурного «Мнемотехніка» в усіх спеціальних

групах, педагогічна спадщина С. Русової, В. Сухомлинського, що дозволяло

зробити процес навчання привабливим для дітей, змістовним, поєднати

здобуття знань з грою.

Педагоги закладу створювали належне розвивальне середовище, яке

забезпечувало умови для успішного формування комунікативних навичок,

розвитку творчих здібностей, експериментальної, дослідницької діяльності.

Діяльність методичної служби закладу була направлена на створення

умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи, підтримку

пошукової, інноваційної діяльності. Перевага надавалася інтерактивним

формам роботи з кадрами.

Об’єктивним показником рівня професіоналізму педагогічного колективу

є показники якості його освітніх послуг. Підсумки моніторингу свідчать про

стабільно високий рівень засвоєння дітьми програмового змісту.

Логопед  та психолог вели цілеспрямовану,систематичну роботу по усуненню мовленнєвих недоліків та корекції психофізіологічних особливостей дітей інклюзивних груп.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі та виявлення рівня сформованості шкільної зрілості, практичним психологом в 2020-ому році було обстежено 42  дітей старших груп.

Досвід роботи ясел-садка колектив поширює серед закладів дошкільної освіти міста, області, співпрацюючи  з методичним кабінетом Лохвицького  управління освіти.

Співпраця батьків та педагогів, створення партнерських відносин із

сім’єю дитини – запорука успішного подолання мовленнєвих недоліків.

Згідно річного плану проводилися не тільки батьківські збори, а й майстеркласи, тренінги, круглі столи, практичні покази; батьки запрошувалися на заняття до логопеда, практичного психолога.

Для батьків вихованців працювали постійно-діючі консультативні пункти «Допоможемо

батькам – допоможемо дітям», керівник практичний психолог , логопед,вихователь-методист.

Разом з батьками наші вихованці приймали активну участь у всіх міських конкурсах та заходах – конкурсах малюнків, поробок, еко-виробів.

Ясла-садок співпрацює з Заводською  гімназією № 1 та підтримує зв’язок

з випускниками різних років. Наші випускники призери олімпіад з

математики; учасники та призери чемпіонату області з шахів, бальних танців;

відмінники навчання.

В умовах пандемії ясла-садок, виконуючи розпорядження уряду України,

місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності закладу дошкільної освіти педагогічний колектив був ознайомлений з рекомендаціями МОН  України щодо організації дистанційної форми навчання в період карантину в

он-лайн режимі. Вихователем-методистом Говорухою С.М. , проведено відео конференцію «Організація освітньо-виховного процесу з дітьми в умовах карантину», а також ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи, завдяки чому педагоги швидко й ефективно налагодили проведення занять  та консультацій дистанційно. Особливо активними учасниками дистанційного освітнього процесу стали інструктор з фізичної культури Луценко Я.О., музичний керівник Ігнатцова Н.В.., які розмістили свої відеозаняття  на  вебсайті нашого закладу.

За час карантину педагоги присвятили підвищенню фахового рівня. Всі педагоги брали участь у вебінарах на порталах Всеосвіта, Logoped-master, тренінговий центр «Сертифіковані українські технології освіти» та інше, отримали сертифікати. Відповідно до індивідуальних планів роботи здійснювалася й організаційна-педагогічна робота – оформлення документації, виготовлення посібників. Звіти про виконану роботу були заслухані на підсумковій педраді.

У ясла-садку продовжує діяти вебсайт закладу, який систематично оновлюється та поповнюється корисною інформацією, що дає можливість зробити освітній процес відкритим, дозволяє в повній мірі донести інформаційне повідомлення до батьків, щомісячну інформацію про використання бюджетних та благодійних коштів. Навчальний заклад має свою електронну адресу.

Хочеться зазначити, що у яслах-садку продовжує працювати система електронної реєстрації дітей, упродовж 2019-2020 н.р. всі діти в черзі були зараховані до ясел-садка.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  ВИХОВАНЦІВ

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я, інструктором з фізичної культури проводилися заняття з фізичного виховання та протягом дня вихователями груп планувалися заходи по загартуванню, ранкова гімнастика, рухливі та спортивні ігри, фізпаузи, фізкультхвилинки, свята, дні здоров’я тощо.

Систематично проводилась робота по формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей, яка направлена на зниження захворюваності дітей, охорону життя і зміцнення їх здоров’я. Аналіз роботи з даного питання показав, що кількість днів, пропущених однією дитиною через хворобу, на 7% менше ніж у минулому році.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування дітей, яке здійснюють медична  сестра старша та медична сестра з дієтичного харчування.

Головним їх завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організація харчування в яслах садку.

В 2019/2020 навчальному році було проведено поточний  ремонт групових кімнат, коридорів.  Медичний кабінет укомплектований всім необхідним, наявні медикаменти необхідні для надання першої медичної допомоги. Медичними працівниками здійснювався медичний супровід дітей, надання їм, у разі потреби, невідкладної медичної допомоги. Планомірно проводилися антропометричні вимірювання: кожного місяця для дітей перед дошкільного віку та раз у квартал для дітей дошкільного віку, результати заносилися у журнал антропометрії. Медичний персонал ясел-садка онтролював планові щеплення кожної дитини, згідно календарю профілактичних щеплень та видавали направлення на вакцинацію за потребою. Кількість дітей вакцинованих проти кору, краснухи та паротиту склало 100 % . Медичними працівниками та адміністрацією здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.

Велася велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань.

Були розроблені заходи по організації роботи ясел-садку в умовах  карантину.

В днз протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Його організація ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 № 298/227.

Вартість харчування для дітей в яслах-садку в 2019 році становила 14.00 грн. Рішенням виконавчого комітету Заводської  міської ради від 20.08.2018 року №132 з 01.01.2018 року було змінено плату за харчування, і вартість харчування для дітей становить – 20,00 грн.

Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день. Повністю звільнені від оплати або мають оплату 50 % батьки дітей, які мають соціальні пільги та підтверджуючи документи. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

В цьому навчальному році розробили та впровадили в ДНЗ систему НАССР («Система безпеки харчових продуктів”). Розробили відповідні заходи та провели навчання персоналу. Розпочали впровадження заходів на практиці з відповідним документуванням. Виготовили технологічні картки страв та блок-схеми до них.

В ДНЗ  триразове харчування. Для приготування страв у наявності картотека, де вказані назва продуктів, хімічний склад, енергетична цінність та технологія приготування страви. Асортимент страв корегувався в залежності від сезону відповідно до примірного двотижневого меню, яке складене на зимово-весняний, літньо-осінній періоди. Усі продукти харчування приходили від постачальника з супровідними документами, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання. Видача готових страв відбувалася лише після зняття проби медичними сестрами старшими. Кухарями своєчасно відбиралися добові проби.

Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування. Аналіз роботи з організації харчування показав, що виконання норм  харчування за звітний період становить 85 %.

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним з основних компонентів успішного та безпечного функціонування ДНЗ є його матеріально-технічне забезпечення. З метою підтримання належного стану будівлі і приміщень закладу щорічно здійснюється ремонтні роботи. У всіх групах та приміщеннях створені безпечні, необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення естетично оформлені, затишні. Предметно-ігрове середовище відповідає віковим нормам та вимогам програми. Кожна група має ізольований майданчик з тіньовим навісом та зеленими насадженнями.

Проведено пожежну сигналізацію та здійснено обробку горища ДНЗ. Придбано столи та стелажі з нержавіючої  сталі.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки вищевикладеного, хочеться відзначити, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері пошуку кращого, досконалішого, спрямовує свої зусилля на встановлення духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дитячому садку  створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Колектив прагне досконалості, розвитку, творчого зростання і тому сьогодні ми плануємо нові  завдання на майбутнє для покращення життєдіяльності  ДНЗ.